Druga javna kampanja i završna konferencija projekta “Program integracije slijepih osoba u društvo”

Županijska udruga slijepih Split provodi drugu javnu kampanju projekta „Program integracije slijepih osoba u društvo“, sufinanciranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Javna kampanja će se održati u petak, 29. travnja 2022. s početkom u 10:00 sati u prostorijama Županijske udruge slijepih Split – Zagrebačka 17.

U sklopu javne kampanje održat će se drugi okrugli stol te drugi informativni dan, kao i završna konferencija za medije. Detaljne informacije o temama i pripadajućim predavačima druge javne kampanje i završne konferencije prikazane su u pozivu i dnevnom redu.

Poziv na drugu javnu kampanju projekta (PDF)

Poziv na završnu konferenciju za medije (PDF)

Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.