Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

NAZIV PROJEKTA

Program integracije slijepih osoba u društvo

PROGRAM I KODNI BROJ PROJEKTA

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, UP.02.2.2.06.0401

KORISNIK

Županijska udruga slijepih Split

Udruga slijepih Split

PROJEKTNI PARTNER

Institut perspektiva ekonomije Mediterana

IPEMED

Opis projekta

“Program integracije slijepih osoba u društvo” usmjeren je na povećanje kvalitete života slijepih osoba i na njihovu integraciju u društvo. Projekt provode Županijska udruga slijepih Split i Institut perspektiva ekonomije Mediterana. Projektne aktivnosti podrazumijevaju provedbu programa informatičkog opismenjavanja slijepih osoba, programa aktivnog provođenja slobodnog vremena osmišljenim sportskim (pikado i šah), kulturnim (posjete muzejima) i kreativnim (keramičarske, glazbene i likovne radionice) aktivnostima te aktivnosti kojima će steći znanja i socijalne vještine kojima će se koristiti u svakodnevnoj komunikaciji s okolinom. Projektne aktivnosti usmjerene su i na edukaciju članova njihovih obitelji s ciljem postizanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života te na jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa slijepim osobama.

Ciljevi projekta

  • Povećanje uključenosti slijepih osoba u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.
  • Uklanjanje diskriminacije.
  • Pomirenje obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji koji skrbe o slijepim osobama.
  • Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa slijepim osobama u svrhu razvoja usluga.

Očekivani rezultati

  • Olakšana komunikacija slijepih osoba s okolinom postignuta informatičkim opismenjavanjem, omogućavajući tako pristup mnoštvu informacija poput informacija s interneta, zvučnih knjiga i časopisa, kao i jednostavno arhiviranje informacija te samostalnu obradu teksta.
  • Postignuta jednakost i smanjena diskriminacija s kojom se slijepe osobe svakodnevno susreću.
  • Ostvaren viši stupanj integriranosti slijepih osoba u društvo postignut provedbom programa aktivnog provođenja slobodnog vremena, stjecanjem znanja i socijalnih vještina te edukacijom članova obitelji i jačanjem kapaciteta stručnjaka koji rade sa slijepim osobama.

Ukupna vrijednost projekta:

1.149.509,31 HRK

Iznos bespovratnih sredstava:

1.149.509,31 HRK (100%)

Razdoblje provedbe projekta:

12. svibnja 2020. – 12. svibnja 2022. (24 mjeseca)

Operativni program:

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Fond:

Europski socijalni fond

Publikacije

Poveznice

Europski strukturni fondovi

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt

KORISNIK

Županijska udruga slijepih Split
Zagrebačka 17, 21 000 Split
tel.: +385 21/483-655, e-mail adresa: split@udrugaslijepih.hr

Odgovorna osoba: Predsjednik Ivan Tokić
e-mail adresa: i.tokic1983@gmail.com
mobitel: +385 95 361 5167

PROJEKTNI PARTNER

Institut perspektiva ekonomije Mediterana
Kroz Smrdečac 17, 21 000 Split
tel.: +385 21/259-806, e-mail adresa: ured@ipemed.hr

Voditelj projekta: Goran Pažin
e-mail adresa: goran.pazin@ipemed.hr

Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.