Održana druga javna kampanja i završna konferencija projekta “Program integracije slijepih osoba u društvo”

Županijska udruga slijepih Split, u suradnji s Institutom perspektiva ekonomije Mediterana, dana 29. travnja u prostorijama Udruge održala je javnu kampanju i završnu konferenciju projekta „Program integracije slijepih osoba u društvo“. Projekt je razvijen u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je povećati uključenost slijepih osoba u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Provedene projektne aktivnosti usmjerene su, osim na slijepe osobe i na članove njihovih obitelji te stručnjake koji svakodnevno rade sa slijepim osobama, ali i na širu javnost.

Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih Split ustvrdio je kako zahvaljujući ovome projektu slijepim osobama omogućena je prilika za optimalno uključivanje u društvo i značajno smanjenje diskriminacije. Naglasio je, kako su u okviru projekta provedene aktivnosti poput stjecanja znanja informatičkog opismenjavanja, aktivnog provođenja slobodnog vremena te razne sportske i kulturne aktivnosti, a sve kako bi se unaprijedilo stjecanje socijalnih vještina za svakodnevnu komunikaciju. Spomenute aktivnosti, provedene su osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Ličko-senjskoj, Krapinsko-zagorskoj, Vukovarsko-srijemskoj te Karlovačkoj županiji.

Na samom kraju događanja, naglasio je kako je zahvaljujući provedbi ovoga projekta, unaprijeđeno znanje, kao i vještine stručnjaka koji rade sa slijepim osobama te time i ojačana empatija, čime će se povećati kapaciteti za širenje i pružanje socijalnih usluga i po završetku provedbe projekta.

Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.