Javna kampanja projekta “Program integracije slijepih osoba u društvo”

Županijska udruga slijepih Split provodi javnu kampanju projekta „Program integracije slijepih osoba u društvo“, sufinanciranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Javna kampanja će se održati u četvrtak, 8. srpnja 2021. s početkom u 17:00 sati u prostorijama Županijske udruge slijepih Split – Zagrebačka 17.

U sklopu javne kampanje održat će se okrugli stol i informativni dan. Okrugli stol organizira se u svrhu stručne rasprave na temu ključnih problema slijepih osoba u funkcionalnoj integraciji u društvo te načinima njihova optimalnog uključivanja, dok se informativni dan organizira s ciljem informiranja šire javnosti, članova Udruge i njihovih obitelji o glavnim zaključcima održanog okruglog stola, ali i provedenim projektnim aktivnostima te programima usmjerenima na integraciju slijepih osoba u društvo.

Detaljne informacije o temama i pripadajućim predavačima javne kampanje prikazane su u pozivu i dnevnom redu.

Poziv i dnevni red (PDF)

Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.