Projekt „Program integracije slijepih osoba u društvo“ predstavljen na prvoj konferenciji za medije

Županijska udruga slijepih Split, u suradnji s Institutom perspektiva ekonomije Mediterana, dana 14. prosinca 2020. predstavila je projekt „Program integracije slijepih osoba u društvo“. Projekt je razvijen u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je povećati uključenost slijepih osoba u društvo širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici. Projektne aktivnosti usmjerene su, osim na slijepe osobe i na članove njihovih obitelji, stručnjake koji svakodnevno rade sa slijepim osobama, ali i na širu javnost. Ove aktivnosti podrazumijevaju edukaciju članova njihovih obitelji radi bolje ravnoteže njihovog poslovnog i obiteljskog života, jačanje kapaciteta stručnjaka te senzibilizaciju šire javnosti. Ukupna vrijednost projekta, čija je provedba započela u svibnju 2020., a završetak predviđen u svibnju 2022., iznosi 1.149.509,31 HRK, od čega je iznos bespovratnih sredstava 100 %, a iznos EU sufinanciranja 85 % (977.082,94 HRK).

Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih Split ustvrdio je kako su slijepe osobe suočene sa značajnim problemima u funkcionalnoj integraciji u život zajednice te je istaknuo želju svoje Udruge da ovim projektom ukaže na važnost njihova uključivanja u društvo. Naglasio je kako je u svrhu povećanja kvalitete života slijepih osoba projekt predvidio brojne aktivnosti koje će slijepim osobama, kao i njihovim skrbničkim obiteljima, omogućiti optimalne načine uključivanja u društvo te smanjenje njihove diskriminacije. Ove aktivnosti podrazumijevaju provedbu: programa informatičkog opismenjavanja, programa aktivnog provođenja slobodnog vremena osmišljenim sportskim (pikado i šah), kulturnim (posjete muzejima) i kreativnim (keramičarske, glazbene i likovne radionice) aktivnostima, kao i stjecanjem znanja i socijalnih vještina koje će slijepi koristiti u svakodnevnoj komunikaciji s okolinom.

Na samom kraju naglasio je kako će osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, projektne aktivnosti biti provedene i u Ličko-senjskoj, Krapinsko-zagorskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji, gdje će se, osim sportskih turnira, međusobne interakcije članova različitih udruga i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena slijepih osoba, jačati empatija i komunikacijske vještina stručnjaka koji rade sa slijepim osobama, čime će se ojačati kapaciteti za širenje i pružanje socijalnih usluga.

Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.