Održan prvi sastanak projektnog partnerstva

Prvi sastanak Županijske udruge slijepih Split i Instituta perspektiva ekonomije Mediterana, održao se 2. prosinca 2020. godine na virtualnoj platformi “Zoom”. Svrha virtualnog sastanka bila je utvrđivanje internih rokova za pripremu i provedbu edukativnih aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti, s posebnim naglaskom na mjere socijalnog distanciranja uslijed COVID-19 pandemije.

Tijekom sastanka raspravljalo se o alternativnim mogućnostima provedbe aktivnosti koje su izravno uvjetovane razvojem situacije s COVID-19 pandemijom, poput organizacije putovanja slijepih osoba na pikado turnire. Projektni partneri usuglasili su kako će organizaciju putovanja ponovno razmotriti tijekom proljeća 2021. godine.

Na samom kraju sastanka, zaključeno je da ukoliko situacija s COVID-19 pandemijom ne bude povoljna za provedbu aktivnosti putovanja, uzet će se u obzir alternativne mogućnosti provedbe – virtualni oblik socijalizacije, uključivanje umjetničke sekcije umjesto pikado turnira te organizacija virtualnih radionica.

Ćlanak 02.12.2020. - Fotografija 1
Logo EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Županijske udruge slijepih Split.
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.